Arkiv:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Volym 1

Protokoll 1963-1968, 1974

Ansökningshandlingar 1963-1975

Ekonomiska rapporter, 1963 – 1965

Div. handlingar Lövstabruks Gästhem

Korrespondens: Till Österlövsta kommun, utkast. .

Brev till och från Birger Ekstedt – Carl de Geer. 

Korsnäs-Marma AB, Hyreskontrakt

Lotterihandlingar.

Gästbok från Gästhemmet 29/5 1967 – 29/9 1974. Regler för vistelsen vid Leufsta Bruks Gästhem

Volym 2

Verifikationer 1963 -1973, 1975

Kassabok, bunden, 1963 - 1975