Arkiv: Lövstabruks Bygderåd

 
 

Bildad:

 

1963  
 

Upphörd:

1975  
 

 

Lövstabruks Bygderåd bildades på initiativ av pastor Birger Ekstedt, vid en s k byastämma i Folkets Hus. Föreningen skulle verka för en god lösning av hembygdsfrågor samt allmänna trivsel- och servicefrågor, som rör Lövstabruk med omnejd. Birger Ekstedt blev föreningens förste ordförande.

Föreningen gick i mitten av 1970-talet upp i Lövstabruks Samarbetskommitté, som bildades 1972. 1988 ombildades Lövstabruks Samarbetskommitté till Lövsta Bygderåd.

Lövstabruks Bygderåds handlingar förvarades tidigare hos enskilda medlemmar samt tillsammans med Lövsta Bygderåds handlingar.

Mer material lämnades in av Margit Ekstedt den 8/9 2009. Det har förtecknats tillsammans med det tidigare handlingarna

 
 

Arkivets innehåll:

1963-1975  
 

Antal volymer:

2